Dziś 08 czerwca 2023   Witam Cię bardzo serdecznie Gościu miły
 
 Menu:
 Strona Główna
 
 Wiersze, proza, inne
 Ważne dokumenty, teksty
 Ministrant
 Nasze artykuły o Diakonacie
 Diakon Stały
 Modlitwy
 Odeszli do Pana

Od 3 grudnia 2005 jesteś
gościem.
Aktualnie: 1


Zagłosuj na stronę :)
Pamiętaj nazwę i głosuj na: "SERWIS KEFAS"


     ..:: Serwis Kefas wita serdecznie ::..

 "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec." (J 12,26)

Nasze spotkanie tutaj to nasza nadzieja na lepsze jutro, to wiara że będzie lepiej i bezpieczniej, to w końcu miłość, która była, jest i będzie. 
Życzę Wam możliwości odczucia tej wyjątkowej obecności Boga pośród nas, ludzi.

 

Szczęść Boże!

Administrator

 

 

Pamiętajmy, że bez Boga jesteśmy jak ścięty kwiat, nie mający szans na odrodzenie...

     ..:: Modlitwa internauty ::..

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać dobra, prawdy i piękna, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do tych witryn internetowych, które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych internautów traktował z miłością i cierpliwością. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie.


     ..:: Szukaj w serwisie ::..
 
Twoja wyszukiwarka


     ..:: Patron dnia ::..
��wi��ta w Przedpo��ciu pocz��wszy od Pi����dziesi��tnicy.

Prawie w całym świecie katolickim obchodzi się uroczyście czterdziestogodzinne nabożeństwo we większych parafiach wiejskich i we wszystkich prawie kościołach miejskich. Odprawianem bywa to nabożeństwo Eucharystyczne przeważnie w dniach od Siedemdziesiątnicy do Środy popielcowej. W niektórych miastach, jak w Rzymie i w Paryżu, wprowadzono we wielu kościołach, kaplicach i oratoryach nieprzerwane modły czterdziestogodzinne w ciągu całego roku. W Rzymie trwało to nabożeństwo pierwotnie rzeczywiście 40 godzin bez przerwy, dzień i noc. Przepis ten zmienił Benedykt XIV o tyle, że stosownie do uznania Biskupa Dyecezyi wolno rozłożyć to nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu od rana do wieczora. Zyskać przytem można następujące odpusty: Za każde odwiedzenie Najświętszego Sakramentu, o ile przytem wzbudzi się prawdziwą skruchę i postanowienie spowiedzi, odpust 10 kwadragen. a)Jeśli przyjmie się w tym czasie św. Sakramenta, odwiedzi się Najświętszy Sakrament i pomodli na intencyę Papieża, odpust zupełny.b)W okresie czterdziestogodzinnego nabożeństwa są przywilejowanymi wszystkie ołtarze kościoła, w którym odprawia się to nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. (Pius VI, 10 maja 1807 r.)

Święto Matki Bożej Gromnicznej

Przede Mszą poświęca Kapłan, odmawiając pięć długich modlitw, świece woskowe, używane przez cały rok przy nabożeństwach, jako też świece do pobożnego użytku prywatnego, np. przy komunikowaniu chorych.
Pierwsza Modlitwa: Święty Panie, Wszechmocny Ojcze, Wiekuisty Boże, któryś wszystko z niczego stworzył i zrządził, by pracą pszczół ten sok kwiatów przerobionym na wosk był, któryś w dniu dzisiajszym spełnił gorące pragnienie sprawiedliwego Symeona, błagamy Cię tu w pokorze, pobłogosław i poświęć te świece na użytek ludzi, dla zbawienia duszy i dobra ciała tych wszystkich, którzy znajdują się na morzu i lądzie; pobłogosław i poświęć je przez Twego Najświętszego Imienia i przez przyczynę Najświętszej Przeczystej Dziewicy Maryi, której to święto dziś nabożnie obchodzimy, a przez przyczynę wszystkich Twoich Świętych wysłuchaj ze świętego Nieba Twego i ze Stolicy Twego Majestatu wołanie ludu Twego, który pragnie nosić z uszanowaniem te świece w rękach swych, zanucić ku czci Twej hymn pochwalny i wysławiać Cię. Bądź miłościw wszystkim, którzy Cię wzywają i których odkupiłeś Najświętszą Krwią Syna Twego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Druga modlitwa: Panie Jezu Chryste, prawdziwe światło, oświecające każdego człowieka, na ten świat przychodzącego: Spuść błogosławieństwo Twe na te świece! Uświęć je światłem Twej łaski i spraw łaskawie, abyśmy, jako te świece, zapalone światłem widzialnem rozpraszają mroki nocy, oświeceni ogniem niewidzialnem, blaskiem Ducha Świętego, uwolnieni byli od ślepoty występku, byśmy czystem okiem ducha oglądali to co miłem jest Tobie a nam zbawiennem, abyśmy po niebezpiecznych i ciemnych ścieżkach tego żywota doszli do światła wiecznego przez Ciebie, Jezu Chryste Odkupicielu świata, który w doskonałej Trójjedności żyjesz i królujesz, Bóg, na wieki wieków. Amen.
Opr. Piotr Blachowski

 

  

  Święci co dnia
 Teksty różne
 Rok kościelny 100 lat temu
 Ofiara Mszy Świętej 100 lat temu
 Filologia Biblii
 Ważne i dobre strony
 Teksty na niedzielę
  Kontakt
   Napisz list