Dziś 25 marca 2023   Witam Cię bardzo serdecznie Gościu miły
 
 Menu:
 Strona Główna
 
 Wiersze, proza, inne
 Ważne dokumenty, teksty
 Ministrant
 Nasze artykuły o Diakonacie
 Diakon Stały
 Modlitwy
 Odeszli do Pana

Od 3 grudnia 2005 jesteś
gościem.
Aktualnie: 1


Zagłosuj na stronę :)
Pamiętaj nazwę i głosuj na: "SERWIS KEFAS"


     ..:: Serwis Kefas wita serdecznie ::..

 "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec." (J 12,26)

Nasze spotkanie tutaj to nasza nadzieja na lepsze jutro, to wiara że będzie lepiej i bezpieczniej, to w końcu miłość, która była, jest i będzie. 
Życzę Wam możliwości odczucia tej wyjątkowej obecności Boga pośród nas, ludzi.

 

Szczęść Boże!

Administrator

 

 

Pamiętajmy, że bez Boga jesteśmy jak ścięty kwiat, nie mający szans na odrodzenie...

     ..:: Modlitwa internauty ::..

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać dobra, prawdy i piękna, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do tych witryn internetowych, które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych internautów traktował z miłością i cierpliwością. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie.


     ..:: Szukaj w serwisie ::..
 
Twoja wyszukiwarka


     ..:: Patron dnia ::..
Sześćdziesiątnica

Przyjęcie i dalszy wzrost Powołania

Wspominałem już, że Wielkanoc jest tem dla roku kościelnego czem słońce w świecie fizycznym, do nie bowiem stosują się wszystkie święta i uroczystości. Jeśli Wielkanoc przypada wcześnie to i Siedemdziesiątnica obchodzona jest wcześniej, a co za tym idzie kalendarz ulega przyspieszeniu. Okres przed wielkanocny da się podzielić na cztery stopnie które mają za cel potęgować w nas stopniowo współczucie dla Zbawiciela, pokutę, zaparcie się, walkę duchową, Umartwienie.

Powołanie, Walka, Cierpienie i Śmierć, oto cztery idee zasadnicze tych stopni przygotowawczych. Okres przygotowawczy, sięgający jeszcze czasów Apostolskich, rozmaicie unormowanym był w rozmaitych kościołach, wynosił już to 40, już to 50 albo 70 dni. Aż Papież Grzegorz ustalił czas postu na 40 dni, zatrzymał jednak nazwy Niedziel: Siedemdziesiątnica, Sześdziesiątnica, pięćdziesiątnica, jako Niedziel przygotowawczych. Natenczas kapłan przywdziewa fioletowy ornat i opuszcza Gloria we Mszy św.; poza tem w dalszym ciągu rozpamiętywa Kościół weselną Tajemnicę Narodzin Pana.

Dzisiaj słów kilka o drugiej Niedzieli przedpostnej – Sześćdziesiątnicy.

We Mszy odnośnej zaznaczonem jest, jako ludzkość od upadku grzechowego leży niejako w konaniu śmiertelnem. W Introicie błaga Kapłan z Psalmistą (Psl.43) o pomoc i odkupienie. W Oracyi wyrażoną jest ufność do św. Apostoła Pawła, na którego opiekę liczymy i o nią prosimy. W Epistole maluje nam Apostoł swe własne cierpienia. W Graduale prosimy Boga, by uczynił narody jako wiatrak i jako źdźbło słomy na wietrze. W Ewangelii (Łuk. 8) jest mowa o wielorakiem nasieniu. W Offertoryum prosi Kapłan (Psl. 16) o stałość potrzebną do wzrastania w dobrem. W Sekretach prosimy o ciągłą opiekę. W Komunii zaprasza Kościół wiernych do ołtarza, obiecując im nowe duchowe odrodzenie w bogobojnem życiu.

św. Grzegorz Wielki: Pan zaś zechciał wyjaśnić to co powiedział wcześniej, abyśmy poznali iż mamy szukać znaczenia w tych rzeczach, które przez niego samego nie zostały wyjaśnione. Mówi bowiem Chrystus: Jest zaś ta przypowieść: Nasieniem jest słowo Boże.

Euzebiusz: Wskazuje na trzy przyczyny niszczenia ziarna posianego w duszach. Niektórzy bowiem niszczą ziarno w sobie, dając łatwo posłuch tym, którzy chcą zwieść. O takich mówi się: A którzy koło drogi są, ci są, co słuchają, a potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby uwierzywszy nie byli zbawieni (...) Inni zaś, skoro nie przyjmą głęboko słowa Bożego, łatwo zostają pokonani gdy nadejdą trudności. O takich mówi się: A którzy na opokę, ci są, którzy gdy słyszą, z weselem przyjmują słowo, ale korzenia nie mają; ci są do czasu wierzą, i w czasie próby odstępują (...) Jeszcze zaś inni przytłumiają posiane ziarno bogactwami i pokusami, jakby cierniami. O nich mówi się: Które zaś padło między ciernie, ci są, którzy usłyszeli, a odszedłszy, od trosk i bogactw i rozkoszy życia bywają zaduszeni, i nie przynoszą owocu. Ziemia zaś dobra wydaje owoc przez cierpliwość, ponieważ nic nie jest dobre z tego co czynimy, jeśli nie znosimy jednocześnie zła wyrządzanego przez bliźnich. Owoc zaś wydają przez cierpliwość, skoro bowiem pokornie znoszą bicze, to po nich sami są przyjmowani do radości.

Modlitwa kościelna.
Boże, który widzisz, iż nie znajdujemy ufności w żadnych naszych uczynkach; daj łaskę przed obliczem Twem, byśmy prze wstawiennictwo Apostoła narodów od wszelkich przeciwności byli uchronieni. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Lk 8
Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Niego; rzekł w przypowieściach: "Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny". Przy tych słowach wołał: "Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!" Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: "Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość
.

opr. Piotr Blachowski 

  

  Święci co dnia
 Teksty różne
 Rok kościelny 100 lat temu
 Ofiara Mszy Świętej 100 lat temu
 Filologia Biblii
 Ważne i dobre strony
 Teksty na niedzielę
  Kontakt
   Napisz list