Dziś 08 czerwca 2023   Witam Cię bardzo serdecznie Gościu miły
 
 Menu:
 Strona Główna
 
 Wiersze, proza, inne
 Ważne dokumenty, teksty
 Ministrant
 Nasze artykuły o Diakonacie
 Diakon Stały
 Modlitwy
 Odeszli do Pana

Od 3 grudnia 2005 jesteś
gościem.
Aktualnie: 1


Zagłosuj na stronę :)
Pamiętaj nazwę i głosuj na: "SERWIS KEFAS"


     ..:: Serwis Kefas wita serdecznie ::..

 "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec." (J 12,26)

Nasze spotkanie tutaj to nasza nadzieja na lepsze jutro, to wiara że będzie lepiej i bezpieczniej, to w końcu miłość, która była, jest i będzie. 
Życzę Wam możliwości odczucia tej wyjątkowej obecności Boga pośród nas, ludzi.

 

Szczęść Boże!

Administrator

 

 

Pamiętajmy, że bez Boga jesteśmy jak ścięty kwiat, nie mający szans na odrodzenie...

     ..:: Modlitwa internauty ::..

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać dobra, prawdy i piękna, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do tych witryn internetowych, które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych internautów traktował z miłością i cierpliwością. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie.


     ..:: Szukaj w serwisie ::..
 
Twoja wyszukiwarka


     ..:: Patron dnia ::..
Pi��ta Niedziela Postu. Judica. Niedziela Pasyjna.

W ten dzień zasłania się w kościele wszystkie krzyże i obrazy Świętych, co przedobraża ukrywanie się Zbawiciela przed prześladującymi Go Żydami. Przypomina nam także Kościół przez to, iż w następnych 14 dniach mamy przenieść wzrok z krzyża na Golgotę, gdzie dokonuje się prawdziwa ofiara krzyżowa. W modlitwie u stopni ołtarza opuszcza się Psalm 42 „Judica”, również małą doksologię we wstępie Mszy.

Modlitwa Kościelna.
Prosimy Cię Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na wierną gromadkę Twą, abyśmy pod opieką Twą oczyszczeni byli na duszy i ciele, i uchronieni od wszelkiego zła. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Epistoła. (Żyd. 9, 11-15).
Bracia! Chrystus, stawszy się najwyższym Kapłanem dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką uczyniony, to jest nie tego stworzenia, ani przez krew kozłów albo cielców, ale przez własną krew wszedł raz jeszcze do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie. Albowiem jeśli krew kozłów i wołów i popiół jałowicy pokropiony, splugawione poświęca ku oczyszczeniu ciała, jakoż daleko więcej Krew Chrystusa, który przez Ducha Świętego samego Siebie ofiarował niepokalanym Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków ku służeniu Bogu żyjącemu. I dlatego jest On Nowego Testamentu Pośrednikiem, aby za przystąpieniem śmierci, na odkupienie występków tych, które były pod pierwszym Testamentem, którzy wezwani są, obietnicę wzięli wiecznego dziedzictwa w Chrystusie Jezusie Panu naszym.

Ewangelia. (Jan 8, 46-59).
W owym czasie rzekł Jezus Żydom: Kto z was dowiedzie na Mnie grzechu? Jeśli prawdę mówię, to czemu Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście". Odpowiedzieli Mu Żydzi: "Czyż nie słusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha?" Jezus odpowiedział: "Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie. Ja nie szukam własnej chwały. Jest Ktoś, kto jej szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki". Rzekli do Niego Żydzi: "Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy - a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?" Odpowiedział Jezus: "Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: "Jest naszym Bogiem", ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał [go] i ucieszył się". Na to rzekli do Niego Żydzi: "Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM". Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

1. Poniedziałek. Oprawcy wysłani są na schwytanie Jezusa; On zaś, jak drugi Jonasz, nawołuje do pokuty słowy, pełnemi powagi i miłości.

2. Wtorek. Jezus jak Daniel, otoczony lwami zapalczywemi. Ukrywa się w Judei, albowiem poszukują Go, by Go zabić.

3. Środa. Jezu, Słowo Ojca, który miałeś być ukamienowany, wspomóż mię i zabezpiecz przed nieprzyjaciółmi moimi. (Introit).

4. Czwartek. Otoczony zdradą i wrogami, ucztuje Zbawiciel u Szymona i przyjmuje miłościwie nawróconą grzesznicę. – Jezu, przyjm miłościwie ofiarę naszą, którą składamy Ci w pokorze, z sercem skruszonym.

5. Piątek. Kapłani i Faryzeusze odbywają naradę. Kaifasz przepowiada mimowiednie zastępczą śmierć Jezusa. Jezus modli się, jak Jeremiasz. – W ten piątek obchodzi Kościół równocześnie święto Siedmiu Boleści Maryi. Officyum Mszalne takie samo, jak w trzecią Niedzielę września.

6. Sobota. Bliższem i wyraźniejszem staje się chwilowe zwycięstwo zawistnych i złych, równocześnie jednak zbliża się także tryumf i wsławienie Syna człowieczego.

opr. Piotr Blachowski

 

  

  Święci co dnia
 Teksty różne
 Rok kościelny 100 lat temu
 Ofiara Mszy Świętej 100 lat temu
 Filologia Biblii
 Ważne i dobre strony
 Teksty na niedzielę
  Kontakt
   Napisz list