Dziś 25 marca 2023   Witam Cię bardzo serdecznie Gościu miły
 
 Menu:
 Strona Główna
 
 Wiersze, proza, inne
 Ważne dokumenty, teksty
 Ministrant
 Nasze artykuły o Diakonacie
 Diakon Stały
 Modlitwy
 Odeszli do Pana

Od 3 grudnia 2005 jesteś
gościem.
Aktualnie: 1


Zagłosuj na stronę :)
Pamiętaj nazwę i głosuj na: "SERWIS KEFAS"


     ..:: Serwis Kefas wita serdecznie ::..

 "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec." (J 12,26)

Nasze spotkanie tutaj to nasza nadzieja na lepsze jutro, to wiara że będzie lepiej i bezpieczniej, to w końcu miłość, która była, jest i będzie. 
Życzę Wam możliwości odczucia tej wyjątkowej obecności Boga pośród nas, ludzi.

 

Szczęść Boże!

Administrator

 

 

Pamiętajmy, że bez Boga jesteśmy jak ścięty kwiat, nie mający szans na odrodzenie...

     ..:: Modlitwa internauty ::..

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać dobra, prawdy i piękna, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do tych witryn internetowych, które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych internautów traktował z miłością i cierpliwością. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie.


     ..:: Szukaj w serwisie ::..
 
Twoja wyszukiwarka


     ..:: Patron dnia ::..
Ĺťyj z poĹźytkiem

"Alteri vivas o portet, si vis tibi vivere" musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. /Seneka/

Ciekawe stwierdzenie świeckiego filozofa, żyjącego w okresie Chrystusa, wiąże się z czytaniami i dzisiejszą Ewangelią. Zbieżność? A może filozofia życia? Lub jeszcze coś innego? W pierwszym czytaniu w Księdze wyjścia słyszymy: „Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców...” i dalej: „Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty”. Miłość bliźniego, miłosierdzie okazane bliźniemu, wszystko to, czyli pomoc bliźniemu, jest również pomocą samemu sobie. Cała liturgia słowa jest dla nas kodeksem postępowania, życia, ewangelizacji. Musimy wsłuchiwać się w słowa Proroków, które są słowami ponadczasowymi, określającymi kanony naszego postępowania, życia. Nasi bliźni oczekują naszej pomocy, rady. Pomocą w tym jest nam Duch Święty „bo głoszenie Ewangelii nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania” i dalej „przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana” po to, by „oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu”. Podsumowaniem naszego rozważania jest Ewangelia św. Mateusza, a w niej przykazania miłości, przykazania najważniejsze: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy". Czy jesteśmy skłonni na co dzień przyjmować te słowa? Czy po podaniu sobie rąk w kościele na znak pokoju, po wyjściu z niedzielnej mszy jeszcze pamiętamy o tych słowach? Słowo Boże, czyli czytania i Ewangelia, oraz Eucharystia są dla nas podstawą życia chrześcijańskiego. Czy dla każdego z nas?

P. B.

 

  

  Święci co dnia
 Teksty różne
 Rok kościelny 100 lat temu
 Ofiara Mszy Świętej 100 lat temu
 Filologia Biblii
 Ważne i dobre strony
 Teksty na niedzielę
  Kontakt
   Napisz list