Dziś 21 maja 2024   Witam Cię bardzo serdecznie Gościu miły
 
 Menu:
 Strona Główna
 
 Wiersze, proza, inne
 Ważne dokumenty, teksty
 Ministrant
 Nasze artykuły o Diakonacie
 Diakon Stały
 Modlitwy
 Odeszli do Pana

Od 3 grudnia 2005 jesteś
gościem.
Aktualnie: 1


Zagłosuj na stronę :)
Pamiętaj nazwę i głosuj na: "SERWIS KEFAS"


     ..:: Serwis Kefas wita serdecznie ::..

 "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec." (J 12,26)

Nasze spotkanie tutaj to nasza nadzieja na lepsze jutro, to wiara że będzie lepiej i bezpieczniej, to w końcu miłość, która była, jest i będzie. 
Życzę Wam możliwości odczucia tej wyjątkowej obecności Boga pośród nas, ludzi.

 

Szczęść Boże!

Administrator

 

 

Pamiętajmy, że bez Boga jesteśmy jak ścięty kwiat, nie mający szans na odrodzenie...

     ..:: Modlitwa internauty ::..

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać dobra, prawdy i piękna, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do tych witryn internetowych, które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych internautów traktował z miłością i cierpliwością. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie.


     ..:: Szukaj w serwisie ::..
 
Twoja wyszukiwarka


     ..:: Patron dnia ::..
Modlitwy Brewiarzowe

Jako Członkowie Kościoła Chrystusowego, czyli stanowiący ten Kościół, jesteśmy w szczególny sposób zobowiązani do życia modlitwą. Jest to wypełnienie wewnętrznej potrzeby bliższego kontaktu z Tym, do którego zdążamy. Kościół daje nam możliwość włączenia się w modlitwę brewiarzową , zwaną Liturgią Godzin czyli codzienną modlitwą Ludu Bożego. Dlatego poniżej zamieszczamy tekst wyjaśniający czym jest modlitwa brewiarzowa, oraz link, prowadzący do miejsc, gdzie znajdziemy teksty i wskazówki dotyczące sposobu korzystania, dla tych którzy jeszcze nie mają własnego Brewiarza. ILG wprowadza nas w tajniki modlitw Brewiarzowych, podaje nam teksty, uczy nas jak posługiwać się Brewiarzem. Poniższy tekst pochodzi ze strony Wikipedii – wolnej Encyklopedii, zaś link to ILG, który was bezpośrednio zaprowadzi na tę stronę.
Szczęść Boże.

Brewiarz – Liturgia Godzin jest modlitwą całego Ludu Bożego – nie jest naszą modlitwą prywatną. Jeśli nawet jest odmawiana samotnie, zawsze jest modlitwą w imieniu Kościoła, w podanym przez niego układzie psalmów. Ułożono ją w ten sposób, by mogli w niej uczestniczyć nie tylko duchowni, ale także wierni świeccy. Wspólnie odprawiana, czy też odmawiana prywatnie pozostaje zawsze, w swej istocie, dialogiem między Bogiem a człowiekiem. Uświęca ona człowieka i wielbi Boga, przez nią nawiązuje się dialog pomiędzy Bogiem i ludźmi, „Bóg przemawia do swego ludu, a lud odpowiada Bogu śpiewem i modlitwą”. Jako modlitwa całego Kościoła sprawowana jest nie tylko przez kapłanów i osoby konsekrowane, ale również przez innych jego członków. Swój charakter objawia najpełniej, gdy jest celebrowana we wspólnocie - parafialnej, zakonnej, rodzinnej, apostolskiej. W chrześcijaństwie potoczna nazwa ujednoliconej treści Liturgii Godzin (skrót: LG), czyli codziennej modlitwy Ludu Bożego. Obowiązek sprawowania jej w całości (lub w odpowiedniej części) mają osoby które przyjęły święcenia (diakoni, prezbiterzy, biskupi) albo złożyły śluby wieczyste (zakonnicy i siostry zakonne) i ich instytuty do tego zobowiązują. Pozostali wierni nie muszą jej sprawować, jednakże jest ona dla nich zalecana. Stanowi "uzupełnienie" mszy na wszystkie godziny dnia - przygotowanie do niej lub jej owocne "przedłużenie".

Podstawowym elementem brewiarza są psalmy. Psalmodia ma cykl 4-tygodniowy. Wraz z antyfonami i fragmentami z Pisma Świętego, dzieł Ojców Kościoła i dokumentów Magisterium Kościoła tworzy tzw. godziny brewiarzowe. Na jeden dzień składają się następujące godziny brewiarzowe:
· Wezwanie odmawiane na rozpoczęcie modlitwy brewiarzowej w danym dniu, najczęściej łączone z jutrznią lub godziną czytań (psalm);
· Godzina Czytań odmawiana o dowolnej porze (hymn, psalmy, obszerne czytanie z Pisma Świętego i drugie z dzieł Ojców Kościoła lub dokumentów Magisterium Kościoła - oba z responsoriami, oracja);
· Jutrznia (Laudesy) odmawiana rano (hymn, psalmodia, krótkie czytanie biblijne, responsorium, Benedictus, prośby, Modlitwa Pańska, oracja);
· Modlitwa w ciągu dnia (hymn, psalmodia, krótkie czytanie biblijne, werset, oracja) - ma 3 warianty, w zależności od pory odmawiania:
o przedpołudniowa,
o południowa,
o popołudniowa;
· Nieszpory
odmawiane wieczorem (zbudowane jak jutrznia, w miejscu Benedictus jest Magnificat);
· Kompleta odmawiana bezpośrednio przed snem (hymn, rachunek sumienia, psalmodia, krótkie czytanie biblijne, responsorium, Nunc dimittis, oracja, na koniec antyfona do Matki Bożej).
W niedziele i uroczystości w dzień poprzedzający odmawia się już tzw. I Nieszpory z danej niedzieli (uroczystości).
Istnieje kilka wydań Liturgii Godzin: Wydanie czterotomowe, Wydanie skrócone i Brewiarz dla świeckich, różnią się one przede wszystkim obszernością Godziny Czytań.
W ciągu wieków brewiarz był reformowany - w Kościele rzymskokatolickim ostatnio po Soborze Watykańskim II przez Pawła VI.
Wydanie czterotomowe
Duchowni rzymskokatoliccy są zobowiązani prawem kanonicznym (kanon 1174) do codziennego odmawiania wszystkich godzin brewiarzowych (Modlitwy w ciągu dnia - albo wszystkie trzy albo jedna).

W Polsce kompletna Liturgia Godzin zawarta jest tylko w wydaniu czterotomowym Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego wydawnictwa Pallottinum.
· tom I Okres Adwentu. Okres Narodzenia Pańskiego, wyd 2. poprawione, ISBN 837014523X, Poznań 2006.
· tom II Wielki Post. Okres Wielkanocny, ISBN 8370140149, Poznań 1984.
· tom III Okres zwykły tygodnie I-XVII, ISBN 8370141943, Poznań 1987.
· tom IV Okres zwykły tygodnie XVIII-XXXIV, ISBN 8370140815, Poznań 1988.
oraz
· tom dodatkowy (wakacyjny) Okres zwykły tygodnie IX-XXVII, ISBN 8370144284, Poznań 2002. 

wydanie internetowe Brewiarza 

\"\"


 

 

 

  

  Święci co dnia
 Teksty różne
 Rok kościelny 100 lat temu
 Ofiara Mszy Świętej 100 lat temu
 Filologia Biblii
 Ważne i dobre strony
 Teksty na niedzielę
  Kontakt
   Napisz list