Dziś 21 maja 2024   Witam Cię bardzo serdecznie Gościu miły
 
 Menu:
 Strona Główna
 
 Wiersze, proza, inne
 Ważne dokumenty, teksty
 Ministrant
 Nasze artykuły o Diakonacie
 Diakon Stały
 Modlitwy
 Odeszli do Pana

Od 3 grudnia 2005 jesteś
gościem.
Aktualnie: 1


Zagłosuj na stronę :)
Pamiętaj nazwę i głosuj na: "SERWIS KEFAS"


     ..:: Serwis Kefas wita serdecznie ::..

 "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec." (J 12,26)

Nasze spotkanie tutaj to nasza nadzieja na lepsze jutro, to wiara że będzie lepiej i bezpieczniej, to w końcu miłość, która była, jest i będzie. 
Życzę Wam możliwości odczucia tej wyjątkowej obecności Boga pośród nas, ludzi.

 

Szczęść Boże!

Administrator

 

 

Pamiętajmy, że bez Boga jesteśmy jak ścięty kwiat, nie mający szans na odrodzenie...

     ..:: Modlitwa internauty ::..

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać dobra, prawdy i piękna, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do tych witryn internetowych, które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych internautów traktował z miłością i cierpliwością. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie.


     ..:: Szukaj w serwisie ::..
 
Twoja wyszukiwarka


     ..:: Patron dnia ::..
Litania do Eucharystii

Nakarm nas swoim Ciałem, Panie (powtarza się)

Eucharystia stoi w centrum życia Kościoła.

Eucharystia jednoczy niebo z ziemią.

Eucharystia zawiera w sobie i przenika całe stworzenie.

Dar Eucharystii nie ogranicza się tylko do przeszłości.

Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie musi wyczekiwać zaświatów, aby otrzymać życie wieczne.

Ci, którzy przyjmują Eucharystię, otrzymują przedsmak przyszłej pełni.

W Eucharystii Chrystus sprawia, że Jego obecność w uczcie i ofierze

jest obietnicą ludzkości odnowionej Jego miłością.

Wszyscy, którzy uczestniczą w Eucharystii,

muszą podjąć zadanie zmiany życia,

aby stało się ono całe eucharystyczne.

Kościół wzrasta zawsze wtedy,

kiedy na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyża.

Poprzez ofiarę eucharystyczną

ciągle odnawia się i zacieśnia zjednoczenie z Chrystusem.

W komunii sakramentalnej

Chrystus przyjmuje każdego z nas

i zacieśnia z nami więzi przyjaźni.

Komunia eucharystyczna w najwspanialszy sposób przynosi wcielenie w Chrystusa, ustanowione w chrzcie świętym

przez dar Ducha Świętego.

Ziarnom rozdziału między ludźmi

głęboko zakorzenionym z powodu grzechu

przeciwstawia się moc Ciała Chrystusa odradzająca jedność.

Kult, którym otaczana jest Eucharystia poza mszą świętą,

ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła.

Tajemnica komunii jest tak doskonała,

że prowadzi do szczytu wszelkich dóbr.

W komunii eucharystycznej

znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie.

W komunii eucharystycznej

dosięgamy Boga w Trójcy Jedynego

i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami.

Eucharystia jest szczytem życia duchowego

i celem wszystkich sakramentów.

Wspólnota prawdziwie eucharystyczna

nie może się zamykać w sobie.

Eucharystia tworzy komunię i rodzi komunię.

Eucharystia jest darem, który Boski Oblubieniec

nieustannie czyni z siebie dla Kościoła–Oblubienicy.

Do chleba anielskiego nie można się zbliżać bez pokory.

Eucharystia zapewnia pokarm

nie tylko poszczególnym osobom, lecz i całym ludom.

Eucharystia kształtuje kultury inspirujące się chrześcijaństwem.

Ku temu najświętszemu sakramentowi może nas prowadzić Maryja.

Maryja jest „niewiastą Eucharystii” w całym swoim życiu.

Eucharystia jest tajemnicą wiary,

która zmusza nas do najpełniejszej uległości Słowu Bożemu.

Istnieje głębokie podobieństwo między

fiat wypowiedzianym przez Maryję

i amen, które wypowiada każdy wierny przyjmujący Ciało Pańskie.

Pamiątka śmierci Chrystusa w Eucharystii

oznacza ciągły dar Maryi jako naszej Matki.

Wpatrując się w Maryję,

poznajemy przemieniającą siłę obecną w Eucharystii.

Najświętsza Eucharystia jest skarbem Kościoła.

Najświętsza Eucharystia jest sercem Kościoła.

Najświętsza Eucharystia jest rękojmią spełnienia,

którego pragnie każdy człowiek.

Każde pragnienie świętości

musi czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej.

W tym sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia.

W Eucharystii Chrystus wędruje razem z nami

jako nasza moc i nasz wiatyk w podróży.

W Eucharystii Chrystus czyni nas

świadkami nadziei dla wszystkich.

Ojcze nasz…

przeł. Joanna Petry–Mroczkowska

Litania skompilowana przez Petera Johna Camerona OP na podstawie Ecclesia de Eucharistia. Dominikanin zachował kolejność występowania poszczególnych wezwań w encyklice.

 

  

  Święci co dnia
 Teksty różne
 Rok kościelny 100 lat temu
 Ofiara Mszy Świętej 100 lat temu
 Filologia Biblii
 Ważne i dobre strony
 Teksty na niedzielę
  Kontakt
   Napisz list