Dziś 08 czerwca 2023   Witam Cię bardzo serdecznie Gościu miły
 
 Menu:
 Strona Główna
 
 Wiersze, proza, inne
 Ważne dokumenty, teksty
 Ministrant
 Nasze artykuły o Diakonacie
 Diakon Stały
 Modlitwy
 Odeszli do Pana

Od 3 grudnia 2005 jesteś
gościem.
Aktualnie: 1


Zagłosuj na stronę :)
Pamiętaj nazwę i głosuj na: "SERWIS KEFAS"


     ..:: Serwis Kefas wita serdecznie ::..

 "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec." (J 12,26)

Nasze spotkanie tutaj to nasza nadzieja na lepsze jutro, to wiara że będzie lepiej i bezpieczniej, to w końcu miłość, która była, jest i będzie. 
Życzę Wam możliwości odczucia tej wyjątkowej obecności Boga pośród nas, ludzi.

 

Szczęść Boże!

Administrator

 

 

Pamiętajmy, że bez Boga jesteśmy jak ścięty kwiat, nie mający szans na odrodzenie...

     ..:: Modlitwa internauty ::..

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać dobra, prawdy i piękna, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do tych witryn internetowych, które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych internautów traktował z miłością i cierpliwością. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie.


     ..:: Szukaj w serwisie ::..
 
Twoja wyszukiwarka


     ..:: Patron dnia ::..
Uwagi na temat asystowania diakona przy zawieraniu ma����e��stwa

Dawne prawo (Kodeks prawa kanonicznego z 1917 r.) nie zezwalało diakonowi na asystowanie przy zawieraniu małżeństwa. Zmieniło to ustawodawstwo posoborowe, które zezwoliło na udzielenie takiej delegacji także diakonowi (Motu proprio Pawła VI Sacrum diaconatus ordinem z 1967 r., art. 22, n. 4), jednakże tylko "tam gdzie nie ma kapłana" (w znaczeniu biskupa i prezbitera).

Uznając, iż w Polsce nie ma takiej potrzeby (nie brakuje bowiem kapłanów), Konferencja Episkopatu Polski przy okazji ogłoszenia polskiego tłumaczenia Obrzędów sakramentu małżeństwa dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich (Katowice 1974) podjęła decyzję, iż "ze względu na warunki duszpasterstwa w Polsce, Konferencja Biskupów Polski postanowiła nie delegować diakonów do asystowania przy zawieraniu małżeństw". Tę dyrektywę zamieszczono w przypisie w Obrzędach sakramentu małżeństwa (s. 30, nr 59, przyp. 15).

W 1983 r. został promulgowany nowy Kodeks prawa kanonicznego. Kan. 1108 § 1 obecnie obowiązującego Kodeksu stanowi: "Tylko te małżeństwa są ważne, które zostają zawarte wobec asystującego miejscowego ordynariusza albo proboszcza, albo wobec kapłana lub diakona delegowanego przez jednego z nich...". O możliwości udzielenia delegacji do asystowania diakonowi mówią też kan. 1111 § 1 i kan. 1112 § 1. Zreformowany Kodeks dokonał zatem istotnej zmiany obowiązującej dyscypliny: odtąd nie trzeba już sytuacji konieczności (braku kapłanów), by diakon mógł zostać delegowany do asystowania, ale może on otrzymać delegację w każdych warunkach, zgodnie z przepisami prawa.
W nowym stanie prawnym uchwała Konferencji Episkopatu Polski z 11 marca 1973 r. straciła zatem wszelkie znaczenie - nie tylko ze względów formalnych (kan. 6 § 1, 2ş uchylił wszystkie przepisy partykularne, a kan. 5 § 1 zniósł zwyczaje, które sprzeciwiały się przepisom nowego Kodeksu), ale także stała się po prostu bezprzedmiotowa w sytuacji, gdy możliwość delegowania diakonów do asystowania przy zawieraniu małżeństwa nie podlegała już poprzednim ograniczeniom ("tam gdzie nie ma kapłana"). Należy pamiętać, że ani konferencja biskupów w danym kraju, ani żaden biskup w swej diecezji nie są władni zmieniać powszechnego prawa Kościoła.

Mimo to przepis nowego Kodeksu wprowadził pewne zamieszanie, bowiem niektórzy nie przyjmowali do wiadomości zmiany przepisów prawnych i utrzymywali, że dawne zalecenie Konferencji Episkopatu Polski jest nadal aktualne.

Wszelkie wątpliwości jednoznacznie rozwiewa najnowsze wydanie odnowionych Obrzędów sakramentu małżeństwa dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich (wydanie trzecie według drugiego wydania wzorcowego, Katowice 2002). Rytuał małżeństwa nie zawiera już żadnej wzmianki o dawnej dyrektywie biskupów polskich, ale wyraźnie przypomina, jakie jest aktualnie obowiązujące (również i u nas) prawo: "Także diakon, który otrzymał upoważnienie od proboszcza lub od miejscowego ordynariusza, może przewodniczyć sprawowaniu sakramentu małżeństwa, nie wykluczając błogosławieństwa małżonków" (s. 17, nr 24). Podobnie w innym miejscu "Obrzędów" mówi się jasno: "Obrzęd tutaj podany sprawuje kapłan lub diakon, który otrzymał od miejscowego ordynariusza lub od proboszcza delegację do asystowania i błogosławienia w imieniu Kościoła zawieranym małżeństwom" (s. 54, nr 122; zob. także nr 123).

Nie ma zatem żadnych racji, by prawo Kościoła Powszechnego nie było stosowane w Polsce. Jeśli diakon zgodnie z przepisami prawa (kan. 1111) otrzyma delegację do asystowania przy zawieraniu małżeństwa, może czynić to bez żadnych obaw i całkowicie godziwie, przy zachowaniu pozostałych przepisów kanonicznych i liturgicznych.

ks. Piotr Majer

 

  

  Święci co dnia
 Teksty różne
 Rok kościelny 100 lat temu
 Ofiara Mszy Świętej 100 lat temu
 Filologia Biblii
 Ważne i dobre strony
 Teksty na niedzielę
  Kontakt
   Napisz list