Dziś 08 czerwca 2023   Witam Cię bardzo serdecznie Gościu miły
 
 Menu:
 Strona Główna
 
 Wiersze, proza, inne
 Ważne dokumenty, teksty
 Ministrant
 Nasze artykuły o Diakonacie
 Diakon Stały
 Modlitwy
 Odeszli do Pana

Od 3 grudnia 2005 jesteś
gościem.
Aktualnie: 1


Zagłosuj na stronę :)
Pamiętaj nazwę i głosuj na: "SERWIS KEFAS"


     ..:: Serwis Kefas wita serdecznie ::..

 "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec." (J 12,26)

Nasze spotkanie tutaj to nasza nadzieja na lepsze jutro, to wiara że będzie lepiej i bezpieczniej, to w końcu miłość, która była, jest i będzie. 
Życzę Wam możliwości odczucia tej wyjątkowej obecności Boga pośród nas, ludzi.

 

Szczęść Boże!

Administrator

 

 

Pamiętajmy, że bez Boga jesteśmy jak ścięty kwiat, nie mający szans na odrodzenie...

     ..:: Modlitwa internauty ::..

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać dobra, prawdy i piękna, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do tych witryn internetowych, które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych internautów traktował z miłością i cierpliwością. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie.


     ..:: Szukaj w serwisie ::..
 
Twoja wyszukiwarka


     ..:: Patron dnia ::..
Podr��czniki do kszta��cenia Diakon��w

Podręczniki dla kształcenia diakonów
Karol Klauza

Jubileusz 20-lecia kapłaństwa ks. Ryszard Selejdak – kapłan archidiecezji częstochowskiej, kierownik Wydziału Seminariów watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej – uczcił, oddając do rąk polskiego Kościoła niezwykle cenną pomoc w kształceniu diakonów.

Zredagowana przez niego antologia dokumentów kościelnych, zatytułowana Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej. Bibliografia (Biblioteka „Niedzieli” t. 156, Częstochowa 2004, ss. 353+nlb7), to z pewnością podstawowy podręcznik dla diecezjalnych i zakonnych kolegiów formacji diakonów stałych. Książka jest kolejną pracą tegoż autora na temat omawianego stopnia święceń. Wcześniej ukazały się drukiem jego opracowania: Zarys historyczny diakonatu stałego (Częstochowa 1998), Diakonat stały w świetle Biblii i historii Kościoła (Częstochowa 2002) oraz Tożsamość, duchowość, formacja i posługa diakonów stałych (Częstochowa 2003). Ks. Selejdak jest więc doświadczonym i kompetentnym specjalistą w zakresie odnowy po ponad tysiącu lat posługi diakonów stałych. Współpracując od wielu lat z Biblioteką „Niedzieli”, przyczynił się do tego, iż ta seria wydawnicza stała się pewnym oparciem dla formacji osób duchownych. Warto przypomnieć, że to z jego inspiracji ukazały się w niej Zasady formacji kapłańskiej w Polsce (Biblioteka „Niedzieli” t. 78, Częstochowa 1999). W tym nurcie pozostaje też inna ważna dla omawianego tematu publikacja – Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce (Biblioteka „Niedzieli” t. 157, Częstochowa 2004). Ta ścisła współpraca watykańsko-częstochowska czyni z Biblioteki „Niedzieli” pewną podstawę dla pracy wychowawców polskiego duchowieństwa. Omawiany tom posoborowych dokumentów kościelnych zawiera teksty wszystkich ważnych wypowiedzi soborowych, papieskich i poszczególnych urzędów watykańskich. Całości dopełnia niezwykle pomocna i rzetelnie zredagowana Bibliografia. Wymienia ona podstawowe cytaty biblijne dotyczące diakonatu, wskazuje na dzieła Ojców Kościoła (sam zresztą autor jest z wykształcenia patrologiem po rzymskim Augustianum), podaje katalog wypowiedzi z Soborów i Synodów Kościoła powszechnego, zwłaszcza Soboru Watykańskiego II. Osobną cenną pomocą są wypowiedzi Pawła VI i Jana Pawła II, obejmujące lata 1967-2000. Podobny zakres czasowy mają wyliczone w Bibliografii dokumenty urzędów watykańskich oraz wskazanie na „diakońskie” kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego, fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego i Pontyfikału rzymskiego. Autor przedstawił także niezwykle bogatą literaturę przedmiotu, w której obecne są również publikacje polskie. Książka ta winna znaleźć się wśród materiałów pomocniczych diecezjalnych instytucji formacji duchowieństwa. To nieoceniony przewodnik po tekstach wyrażających uświadomioną godność i potrzebę posługi diakonów. To także odpowiedź na dręczące wielu pytania w rodzaju: „A co ze święceniami kobiet czy ustanawianiem ich do posługi akolity?”. To wreszcie pomoc w powracaniu do źródeł chrześcijańskiego świadectwa w świecie. Gdy czyta się teksty Orygenesa, Teodora z Mopsuestii, Klemensa Aleksandryjskiego, do których odsyła ks. Selejdak w swej antologii, trudno oprzeć się przekonaniu, że istotne problemy obecności Kościoła w świecie są wciąż podobne, że nadal – zgodnie ze znanym adagium św. Wawrzyńca, diakona z III wieku – „największym bogactwem Kościoła są biedni i potrzebujący”, do których i dziś w pierwszym rzędzie odnosi się posługa diakonów stałych. Ta książka jest także pomocna wszystkim, którzy nie znając prawdziwych racji duchowych powrotu do diakonatu stałego, pragną go zredukować do rodzaju akcji charytatywnej. Publikacja ks. Selejdaka, przywołując dokumenty Kościoła, ukazuje Chrystusowy, eklezjalny i duszpasterski sens odnowy tego stopnia święceń. Dzięki niej można dowiedzieć się m.in., dlaczego i pod jakimi warunkami dopuszcza się do diakonatu stałego żonatych kandydatów, a ci, którym go udzielono w stanie bezżennym, nie mogą zawrzeć małżeństwa, jakie są uprawnienia i podstawowe obowiązki diakonów, z czego mają się oni utrzymywać i jak mają współpracować z biskupem i proboszczami. Wymienione wyżej książki można zamawiać pod adresem: Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, http://ksiegarnia.niedziela.pl. Książki można zamawiać również telefonicznie – tel. (0-34) 365-19-17 lub pocztą elektroniczną – e-mail: redakcja@niedziela.pl

 

  

  Święci co dnia
 Teksty różne
 Rok kościelny 100 lat temu
 Ofiara Mszy Świętej 100 lat temu
 Filologia Biblii
 Ważne i dobre strony
 Teksty na niedzielę
  Kontakt
   Napisz list