Dziś 08 czerwca 2023   Witam Cię bardzo serdecznie Gościu miły
 
 Menu:
 Strona Główna
 
 Wiersze, proza, inne
 Ważne dokumenty, teksty
 Ministrant
 Nasze artykuły o Diakonacie
 Diakon Stały
 Modlitwy
 Odeszli do Pana

Od 3 grudnia 2005 jesteś
gościem.
Aktualnie: 1


Zagłosuj na stronę :)
Pamiętaj nazwę i głosuj na: "SERWIS KEFAS"


     ..:: Serwis Kefas wita serdecznie ::..

 "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec." (J 12,26)

Nasze spotkanie tutaj to nasza nadzieja na lepsze jutro, to wiara że będzie lepiej i bezpieczniej, to w końcu miłość, która była, jest i będzie. 
Życzę Wam możliwości odczucia tej wyjątkowej obecności Boga pośród nas, ludzi.

 

Szczęść Boże!

Administrator

 

 

Pamiętajmy, że bez Boga jesteśmy jak ścięty kwiat, nie mający szans na odrodzenie...

     ..:: Modlitwa internauty ::..

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać dobra, prawdy i piękna, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do tych witryn internetowych, które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych internautów traktował z miłością i cierpliwością. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie.


     ..:: Szukaj w serwisie ::..
 
Twoja wyszukiwarka


     ..:: Patron dnia ::..
Diecezja e��cka ma pierwszego diakona sta��ego - czwarty w ca��ym kraju

Gazeta wyborcza

KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA

Świecki, żonaty mężczyzna został wyświęcony dziś na diakona stałego w Suwałkach przez biskupa ełckiego Jerzego Mazura. Stanisław Dziemian jest pierwszym w diecezji ełckiej a czwartym w Polsce diakonem stałym. Uroczystość miała miejsce w konkatedrze św. Aleksandra.

,,Uczestniczymy w wydarzeniu bardzo ważnym dla życia miejscowego Kościoła - w święceniach diakona stałego, pierwszego w naszej diecezji. Oto pan Stanisław Dziemian, żonaty mężczyzna, przygotowany przez wieloletnią formację staje się stałym diakonem" - powiedział podczas Mszy św. bp Mazur. Biskup ełcki stwierdził, że z wielką nadzieją patrzy na posługę diakonów stałych i jest otwarty na tę posługę w swojej diecezji.

Diakon Stanisław Dziemian odbył studia teologiczne oraz formację według wskazań Konferencji Episkopatu Polski zawartych w wytycznych dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce. Po ukończonych studiach przez okres siedmiu lat ewangelizował między innymi na terenach byłego Związku Radzieckiego. Na Białorusi - w Grodnie i w Baranowiczach współorganizował instytuty teologiczne. Współtworzył również zespoły katechetyczne do pracy na terenie Kazachstanu, gdzie przebywał na zaproszenie bpa Jana Pawła Lengi. Po powrocie do kraju przez krótki okres pracował jako katecheta w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Suwałkach. Pełnił też funkcję dyrektora wojewódzkiego zespołu pomocy społecznej, a następnie dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie, gdzie pracuje do dzisiaj.

Przed święceniami diakonatu w dniach od 7 do 12 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku odbywał rekolekcje w cyklu indywidualnym prowadzone przez ojca duchownego ks. dr. Stanisława Jóźwiaka. Formacji intelektualnej, a przede wszystkim duszpastersko-liturgicznej, przewodził natomiast ks. dr Marek Janowski - ceremoniarz diecezjalny.

Stanisław Dziemian jest mężem z 22-letnim stażem, ma dwie córki - Olgę i Kamilę.

Diakonat stały znany był w Kościele już w czasach apostolskich, a w piątym wieku był instytucją kwitnącą. W Kościele posługiwały też diakonise, które usługiwały kobietom podczas liturgii chrztu i zanosiły im Eucharystię w przypadku choroby. Urząd ten stopniowo w Kościele zaniknął i stał się jedynie stanem przejściowym do kapłaństwa. Kościół po Soborze Trydenckim próbował wskrzesić tę posługę, ale nie stworzył niezbędnych do tego ram prawnych.

Dopiero II Sobór Watykański odnowił zapomnianą tradycję. W 1967 r. Paweł VI ogłosił motu proprio ,,Sacrum diaconatus ardinem", zawierający ogólne normy przywrócenia diakonatu stałego. W Polsce decyzję o wprowadzeniu tej formy posługi powzięli biskupi obradujący na 313. Konferencji Episkopatu Polski w 2001 r. W ubiegłym roku odbyły się święcenia pierwszych dwóch diakonów stałych - w diecezji toruńskiej i pelplińskiej.

Na świecie posługuje ok. 32 tys. diakonów stałych w 129 krajach. Na ogół zastępują oni kapłanów tam, gdzie brakuje powołań.

 

  

  Święci co dnia
 Teksty różne
 Rok kościelny 100 lat temu
 Ofiara Mszy Świętej 100 lat temu
 Filologia Biblii
 Ważne i dobre strony
 Teksty na niedzielę
  Kontakt
   Napisz list