Dziś 25 marca 2023   Witam Cię bardzo serdecznie Gościu miły
 
 Menu:
 Strona Główna
 
 Wiersze, proza, inne
 Ważne dokumenty, teksty
 Ministrant
 Nasze artykuły o Diakonacie
 Diakon Stały
 Modlitwy
 Odeszli do Pana

Od 3 grudnia 2005 jesteś
gościem.
Aktualnie: 1


Zagłosuj na stronę :)
Pamiętaj nazwę i głosuj na: "SERWIS KEFAS"


     ..:: Serwis Kefas wita serdecznie ::..

 "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec." (J 12,26)

Nasze spotkanie tutaj to nasza nadzieja na lepsze jutro, to wiara że będzie lepiej i bezpieczniej, to w końcu miłość, która była, jest i będzie. 
Życzę Wam możliwości odczucia tej wyjątkowej obecności Boga pośród nas, ludzi.

 

Szczęść Boże!

Administrator

 

 

Pamiętajmy, że bez Boga jesteśmy jak ścięty kwiat, nie mający szans na odrodzenie...

     ..:: Modlitwa internauty ::..

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać dobra, prawdy i piękna, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do tych witryn internetowych, które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych internautów traktował z miłością i cierpliwością. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie.


     ..:: Szukaj w serwisie ::..
 
Twoja wyszukiwarka


     ..:: Patron dnia ::..
. Mariusz Frukacz Diakonat stały

www.diakonat.szczecin.opoka.org.pl/Doniesienia03.htm - 52k

Diakonat stały zajmuje bardzo ważne miejsce w Kościele. Jako urząd kościelny, już od czasów apostolskich spełniał istotną rolę pośród posług ustanowionych dla ludu Bożego. Cenną publikacją podejmującą tę niezwykle ważną problematykę jest kolejna książka ks. Ryszarda Selejdaka, zatytułowana: Tożsamość, duchowość, formacja i posługa duchowa diakonów stałych, wydana w serii Biblioteki "Niedzieli". Autor jest kapłanem archidiecezji częstochowskiej. Od 1991 r. pracuje w watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, w której w 2002 r. został mianowany kierownikiem Wydziału Seminariów. Zajmuje się problematyką powołań kościelnych, formacją kapłańską. Jego publikacje poświęcone są teologii Ojców Kościoła, formacji kapłańskiej i diakonatu stałego. Ks. Selejdak jest autorem m.in. niektórych haseł patrystycznych w I tomie Rosyjskiej Encyklopedii Katolickiej, publikacji książkowej: La tipologia cristologica nelle opere esegetiche di Sant\'Ambrogio (Typologia chrystologiczna w dziełach egzegetycznych św. Ambrożego) oraz wydanych przez Tygodnik Katolicki Niedziela książek: Zarys historyczny diakonatu stałego (1998), Stawać się kapłanem trzeciego tysiąclecia (2001), Diakonat stały w świetle Biblii i historii Kościoła (2002). W swojej najnowszej książce ks. Selejdak w sposób syntetyczny podejmuje próbę odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań dotyczących diakonatu stałego. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Tożsamość diakonów stałych - daje odpowiedź na pytanie, kim jest dzisiaj diakon stały. Wskazuje na podstawy teologiczne i aspekty prawne tego urzędu kościelnego. Przy tym umiejscawia diakonat stały w kontekście eklezjologii Soboru Watykańskiego II. Rozdział drugi: Duchowość diakońska stanowi odpowiedź na pytanie - jakie są cechy charakterystyczne duchowości diakona? Autor przypomina podstawowe nauczanie Kościoła, iż w swojej drodze do świętości, doskonaleniu duchowym diakon winien upodabniać się do Chrystusa-Sługi. Ks. Selejdak omawia także środki konieczne dla rozwoju życia duchowego diakonów stałych. W kolejnym rozdziale, zatytułowanym Formacja kandydatów do diakonatu stałego, Autor ukazuje formację kandydatów do diakonatu stałego jako proces złożony, wieloaspektowy i wieloetapowy. Czyni to, opierając się przede wszystkim na dokumencie Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego: Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych. Przybliża cztery zasadnicze wymiary formacji: ludzki, duchowy, doktrynalny i duszpasterski. Opisuje poszczególne etapy programu formacyjnego, takie jak: przedstawienie aspirantów, okres propedeutyczny, obrzęd liturgiczny dopuszczenia do grona kandydatów do diakonatu, czas i miejsce formacji, udzielenie posługi lektoratu i akolitatu, święcenia diakońskie. Kolejny rozdział książki ks. Selejdaka: Formacja stała diakonów omawia aspekty i cechy charakterystyczne tejże formacji. Autor odwołuje się do dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych. W ostatnim rozdziale swojej publikacji Autor przybliża "posługę diakońską", przypominając o potrójnej diakonii, do której powołany jest diakon stały na mocy przyjętych święceń. Ks. Selejdak w pogłębiony sposób podejmuje refleksję nad diakonią Słowa, która realizuje się przez głoszenie wiernym Ewangelii podczas Liturgii i przekazywanie prawd wiary w czasie katechezy. Przybliża diakonię liturgii, przez którą diakon stały m.in. służy przy celebracji Eucharystii, sprawuje sakramentalia, uroczyście udziela chrztu, asystuje i błogosławi w imieniu Kościoła związkom małżeńskim. Autor omawia także diakonię miłosierdzia, którą diakoni wypełniają przez wieloraką działalność charytatywną i akcje pomocy społecznej. Ks. Selejdak, podejmując po raz kolejny problematykę diakonatu stałego, pragnie przypomnieć, że najważniejsze jest dobro Kościoła. A diakonat stały i posługa diakonów ma ogromne znaczenie dla owocnego kontynuowania misji apostolskiej i ewangelizacyjnej Kościoła w trzecim tysiącleciu. Książka może być pomocna dla pełniących już służbę w urzędzie diakona, a także dla tych, którzy takie powołanie w sobie odkryli bądź odkryją. Publikacja ks. Ryszarda Selejdaka może być niewątpliwie pomocna w dyskusjach, które odbywają się w łonie Kościoła w Polsce. Książka ks. Ryszarda Selejdaka - "Tożsamość, duchowość, formacja i posługa diakonów stałych" ukazała się nakładem Biblioteki "Niedzieli". Cena det. - 12 zł. Książkę można zamawiać pod adresem: Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, http://ksiegarnia.niedziela.pl, tel. (0-34) 365-19-17 wew. 228; pocztą elektroniczną: e-mail: kolportaz@niedziela.pl

 

  

  Święci co dnia
 Teksty różne
 Rok kościelny 100 lat temu
 Ofiara Mszy Świętej 100 lat temu
 Filologia Biblii
 Ważne i dobre strony
 Teksty na niedzielę
  Kontakt
   Napisz list